Francesca Maria

Fie ca lumina stelei sub care te-ai născut să te călăuzească!