Andra Maria

Fie că lumina stelei sub care te-ai născut să te călăuzească!